Vaccineren

Arbeidsgemak bij vroeg vaccineren

Omdat de maternale afweer van biggen langzaam afneemt is het vroeg beschermen van biggen belangrijk. Rondom het spenen zorgt stress namelijk voor een verlaging van de weerstand. Door het mengen van verschillende nestjes bij het spenen zorgt deze combinatie ervoor dat ziekten kunnen circuleren binnen het bedrijf. Met vroeg vaccineren zijn de biggen vóór het spenen beschermd en zijn zij tot aan de slacht beschermt. Een ander bijkomend voordeel is dat het enten van jonge biggen veel arbeidsgemak geeft omdat ze makkelijker hanteerbaar zijn dan oudere biggen.

biggen

MM-09954