Vaccineren

Professor Schuberth: Jonge biggen kunnen immuniteit opbouwen na vaccineren

jonge biggen kunnen immuniteit opbouwen na vaccineren Hoe eerder biggen geïnfecteerd worden met een mycoplasma-infectie ofwel MHYO, hoe groter de negatieve gevolgen aan het einde van de vleesvarkensfase kunnen zijn. Vaccineren vanaf één week beschermt de biggen al voor het spenen en levert meerdere voordelen op.

Deze conclusie onderschrijft professor Hans-Joachim Schuberth van de vakgroep Immunologie van de Diergeneeskundige Universiteit van Hannover. Volgens de professor zijn jonge biggen voldoende immuuncompetent. Immunocompetentie is het vermogen om met cellen en afweerstoffen op bacteriën, parasieten of virussen te reageren.
"Het immuunsysteem van jonge dieren werkt net als van volwassen dieren, maar de afweerreactie is niet hetzelfde", stelt hij. "De immuunrespons uit zich bij jonge dieren niet in hoger niveau van afweerstoffen, maar in de aanmaak van specifieke cellen. Die specifieke cellen bieden een kwalitatief hoogwaardige immuunrespons als het dier in een later stadium in aanraking komt met de betreffende ziekteverwekker. Het is daarbij wel belangrijk dat het vaccin op de juiste manier wordt gepresenteerd. De vaccinatieroute en adjuvans kunnen hierbij van doorslaggevende betekenis zijn."

Een adjuvans zorgt ervoor dat bij een geïnactiveerd (dood) vaccin de virus-of bacteriedeeltjes op een juiste en veilige manier, voldoende lang worden gepresenteerd aan het lichaam. Dit heeft als doel dat het immuunsysteem de kans krijgt te reageren en dus voldoende weerstand op te bouwen tegen de betreffende ziekteverwekker. Levende vaccins hebben geen adjuvans nodig voor een goede immuunrespons: het levende virus (antigeen) in deze vaccins vermeerdert in het lichaam en bootst zo op een gecontroleerde, veilige manier een infectie na waarop het immuunsysteem 'antwoordt' met de aanmaak van afweerstoffen.

Economische verliezen te lijf
Op tweederde van de bedrijven blijken biggen al voor dag 21 besmet te zijn met mycoplasma, blijkt uit Europees onderzoek1. Vroeg vaccineren kan een groot verschil maken. Zeker bij de MHYO-infecties bij jonge biggen is de vaccinatiestrategie cruciaal voor een tijdige immuniteitsopbouw én het beperken van de gevolgen in de latere vleesvarkensfase. Een 'one-size-fits-all-vaccin' bestaat niet.
"Vaccineren houdt de verspreiding van de kiem niet tegen, maar kan wél beschermen tegen klinische symptomen en economische verliezen", weet Tom Meyns, Business Manager Swine Benelux bij Zoetis. "Vaccineren op één week leeftijd voorkomt mycoplasma besmetting in het kraamhok of rond het spenen niet helemaal, maar het zorgt ervoor dat de bacterie minder vat krijgt op de luchtwegen en zich minder verspreidt binnen de koppel."

Voordelen vroeg MHYO-vaccin
Wetenschappers onderzochten het effect van een vroege mycoplasma-vaccinatie2. Een onderzoeksgroep van 240 varkens werd willekeurig verdeeld in twee groepen: 118 dieren kregen in hun eerste levensweek een zoutoplossing en 120 dieren werden gevaccineerd met een commercieel mycoplasma-vaccin. Hieruit kwamen meerdere voordelen van vroeg vaccineren tegen mycoplasma naar voren:

  • bij de gevaccineerde dieren komen minder longlaesies voor: ruim de helft van de gevaccineerde dieren laat weinig tot geen (minder dan 5%) beschadigingen zien, bij de niet-gevaccineerde dieren is dat slechts één op de drie
  • de gevaccineerde dieren reageren bij contact met mycoplasma bij opleg in de vleesvarkensstal sneller met de opbouw van afweerstoffen in vergelijking met niet-gevaccineerde dieren
  • gevaccineerde dieren realiseren een significant hogere gemiddelde dagelijkse groei in vergelijking met de controlegroep
  • het eindgewicht van de gevaccineerde dieren is 5 kg hoger dan de niet-gevaccineerde dieren
  • geen van de gevaccineerde dieren vertoonden gedurende de studie een ent-reactie of relevante toename in rectale temperatuur. Ook bleek vaccinatie geen invloed te hebben op de eetlust

Heeft u vragen over vroeg vaccineren van biggen bij MHYO-infecties? Uw dierenarts vertelt u graag meer.


Referenties:
1. Villarreal et al., Early Mycoplasma hyopneumoniae infections in European suckling pigs in herds with respiratory problems: detection rate and risk factors. Vet Med, 2010; 55(7): 318-324 2. Wilson et al., Vaccination of piglets at 1 week of age with an inactivated Mycoplasma hyopneumoniae vaccine reduces lung lesions and improves average daily gain in body weight Vaccine. 2012 Dec 14;30(52):7625-9

MM-08949