Risicoprofiel

Combinatie van ziekteverwekkers vergroot schade

Dat PRRS slechtere technische en economische resultaten veroorzaakt is algemeen bekend. Op zeugenbedrijven ligt de schade gemiddeld op 126 euro per zeug (Nieuwenhuis, 2012)1. Bij vleesvarkens berekenden Nathues et al. (2017) een opbrengstverlies van 3,77 euro per vleesvarken.2 Maar in combinatie met bijvoorbeeld MHYO of Influenza neemt het verlies exponentieel toe (Dykhuis Haden et al., 2012).3
 

Bronnen:
1. Nieuwenhuis N., Duinhof T. F., Van Nes A., Economic analysis of outbreaks of porcine reproductive and respiratory syndrome virus in nine sow herds, 2012, Veterinary Record, 170:225 doi: 10.1136/vr.100101
2. Nathues H., Alarcon P., Rushton J., Jolie R., Fiebig K., Jimenez M., Geurts V., Nathues C., Cost of porcine reproductive and respiratory syndrome virus at individual farm level - An economic disease model, 2017, Preventive Veterinary Medicine 142:16-29
3. Dykhuis Haden C., Painter T., Fangman T., Holtkamp D., Assessing production parameters and economic impact of swine influenza, PRRS and Mycoplasma hyopneumoniae on finishing pigs in a large production system, AASV, 2012

MM-11827b

grafiek opbrengstverlies door pathogeen of combinatie van pathogenen bij vleesvarkens

PCV2-diagnose: het is en blijft een kunst

Het vaststellen van een PCV2-infectie lijkt soms eenvoudig, maar dat is het zeker niet. PCV2 werkt allerlei infecties in de hand en omgekeerd bevorderen aanwezige co-infecties (zoals PRRS, APP, PIA, Salmonella, MHYO) de verspreiding van het circovirus in het varken. Bovendien zorgt de constante aanwezigheid van het virus ervoor dat een groot deel van de varkensstapel drager is. Voor een goede diagnose op uw bedrijf is het belangrijk om, samen met uw dierenarts, de juiste onderzoekstools in te zetten én de resultaten hiervan correct te interpreteren. In dit artikel bespreken we de plus- en minpunten van de verschillende methodes.

Lees verder


bloedonderzoek

PRRS diagnose met PCR: wat vertelt het je en wat moet je nog meer weten

PCR is een veelgebruikte test om PRRS-virus aan te tonen. De test is gebaseerd op onderzoek naar specifiek DNA-materiaal van het virus. Bij het interpreteren van de uitslag is het belangrijk om rekening te houden met:

  • de leeftijd van de onderzochte dieren;
  • het onderzochte materiaal (bloed/ speeksel/ weefsel/ foetussen/ nageboorte/ staarten/ testikels);
  • of de dieren zijn gevaccineerd tegen PRRS.

Lees verder


beeld PRRS diagnose met PCR

Mycoplasma onderzoek: hoe weet u wat er speelt?

Chronische hoest, tegenvallende groeiprestaties, lagere voederconversie en een verhoogd antibioticumgebruik met slechts een tijdelijk of gedeeltelijk effect kúnnen wijzen op een mycoplasma-infectie. Maar het vaststellen van mycoplasma op basis van de symptomen is niet eenvoudig, vaak zijn de ziekteverschijnselen afwijkend. Als u zeker wilt weten wat er op uw bedrijf speelt en in welke leeftijdsgroep, is uitgebreid mycoplasma-onderzoek onmisbaar. In dit artikel bespreken we de verschillende onderzoekstypen en hoe u deze, samen met uw dierenarts, kunt interpreteren.

Lees verder


bloedonderzoek

Risico vroege PRRS groter dan varkenshouders inschatten

De resultaten van een tweeledig onderzoekstraject op PRRS laten zien dat het risico van vroege PRRS-infectie groter is dan varkenshouders in de Benelux inschatten. Zo blijkt dat bijna de helft niet monitort op PRRS en een aanzienlijk deel wacht met vaccineren tot zich problemen voordoen. Prevalentieonderzoek laat zien dat op 61% van de bedrijven die niet vaccineren PRRS-virus al aanwezig is onder de biggen tijdens de biggenopfok.

Meer over vroege bescherming

biggen in de kraamstal

Vroege mycoplasma-besmetting: ook op uw bedrijf mogelijk

Meer dan 10% van de biggen is al voor het spenen besmet met mycoplasma, dat toonden onderzoekers recent aan (Villarreal, et al.). Zij voerden op 52 bedrijven in verschillende Europese landen proeven uit bij 1555 biggen in een leeftijd van 17–21 dagen. Op 68% van de bedrijven werd minstens één dier positief getest en op één derde van de bedrijven was zelfs meer dan 10% van de biggen besmet met mycoplasma. Alle reden dus om zelf bewust te worden van de infectiedruk op uw bedrijf en de vroege mycoplasma-besmettingen eens goed te doorgronden.

Lees verder


beeld vroege mycoplasmabesmetting

Kent u het risicoprofiel van uw bedrijf?

Met het opstellen van het risicoprofiel van uw varkensbedrijf brengt u alle factoren in kaart die een rol spelen bij de insleep of verspreiding van luchtweginfecties. Voor een gezonde bedrijfsvoering kunt u met soms kleine aanpassingen de risico's snel beperken. Denk daarbij aan dagelijkse werkzaamheden zoals het verhokken van dieren, het invoeren (en respecteren) van looplijnen, het beperken van klimaatschommelingen, het optimaliseren van het stalklimaat of het handhaven van een goede hygiëne.

Frisse blik van uw dierenarts
Uw dierenarts kan u scherp houden op het voorkomen van insleep en overdracht van ziektekiemen door met een veterinair kritische blik te kijken naar de diergezondheid op uw bedrijf. Aangevuld met een vaccinatieschema op maat verlaagt u de infectiedruk van onder andere mycoplasma, de Ziekte van Glässer en circo nog verder. Met als resultaat: minder infecties, homogene koppels en een beter economisch rendement.


bedrijfshygiene

De puntjes op de i zetten met de online PigScan Rekentool

Het medicijngebruik om luchtwegaandoeningen te behandelen en/of te voorkomen is op veel varkensbedrijven verantwoordelijk voor een groot aandeel in de diergeneeskundige kosten. Wil je op lange termijn komen tot het waarborgen van een stabiele gezondheidsstatus, dan is het opportuun om de bedrijfsspecifieke risicoperiodes in beeld te brengen en het bedrijfsmanagement te optimaliseren. Dat kan met de PigScan Rekentool. Varkensbedrijf schreef een artikel over de achtergronden en eerste ervaringen met de online checklist.

Lees hier het artikel.
(Varkensbedrijf april 2017, pag. 14-15)


artikel varkensbedrijf 4-2017

RISICOPROFIEL

De PigScan Rekentool

De PigScan Rekentool is een uitgebreide checklist die u een beeld geeft van de belangrijkste risicofactoren voor luchtweginfecties op uw bedrijf. U doorloopt gezamenlijk met uw dierenarts de verschillende aspecten van de bedrijfsstructuur, gezondheidsstatus, bedrijfshygiëne, huisvesting en diermanagement. Per onderdeel berekent de PigScan uw score en een totaalscore voor uw bedrijf. Aan de hand van de uitslag kunt u samen met uw dierenarts bepalen waar voor u de belangrijkste kansen liggen.

Vul hier de Pigscan Rekentool in.

PigScan Hoest