Vaccineren

Risico op MHYO verlagen

biggen Biggen worden vaak al jong met een infectie met Mycoplasma hyopneumoniae geconfronteerd. De grootste bron van deze besmettingen is de zeug1. Het grootste risico is de inbreng van jonge zeugen. Deze hebben vaak, door aankoop, een andere immuunstatus dan de al aanwezige zeugen. Het is dan ook belangrijk dat er aan een aantal punten wordt voldaan om MHYO in de hand te houden. Eén, een goede bio-veiligheid op het bedrijf, als tweede een stabiele zeugenstapel door vaccinatie van zowel zeugen als gelten en als derde een vroege vaccinatie van de biggen. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Bekijk hieronder het filmpje.


Referentie: 1. Villarreal et al., Early Mycoplasma hyopneumoniae infections in European suckling pigs in herds with respiratory problems: detection rate and risk factors. Vet. Med. 2010, 55(7) 318-324

MM-09932